Datu apstrādes politika

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

Mājas lapa pieder SIA "Neon Plus”, reģistrācijas numurs 40003769933, juridiskā adrese: Kalētu iela 17, Rīga, LV-1004 (RĪGA DIMD zīmola īpašnieks). Lietojot lapu un Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. Mājas lapa izmanto Google Analytics apmeklējuma uzskaites rīku. Aptauju rezultātu analīzē un informācijas ievākšanā tiek izmantoti: ZOOM charts un Infogram attēlojamība rezultātos, Google Survey, Brevo, Mentimeter, Microsoft Forms veidnes, ej.uz, bit.ly saites saīsināšana, QR kodu integrēšana, Google Drive tiešsaistes dokumentu savstarpējā komunikācijā, Google Meet komunikācija un Outlook OneDrive izmantošana.

Distances līgums

Šajā tiešasistes veikalā piedāvāto pakalpojumu pārdevējs SIA "Neon Plus”, reģistrācijas numurs 40003769933, juridiskā adrese: Kalētu iela 17, Rīga, LV-1004 (RĪGA DIMD zīmola īpašnieks) no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, iegādājoties produktus - noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam pakalpojumus, atbilstoši Pircēja pasūtījumam. Piegādes un samaksas kārtība Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 20 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par pakalpojumu, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju. Atteikuma tiesības Pircējam ir tiesības atteikties no digitālās preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu [email protected] pēc Pircēja pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.